Hem

GER LYCKA TILL ALLA MÄNNISKOR MED MODERS KÄRLEK

Världsmissionssamfundet
Guds Församling

Välkommen till Guds Församling full av Moder Guds kärlek

Guds Församling tror på Gud Fadern och Gud Modern och håller det nya förbudet enligt
Bibeln. Vi följer lärorna som Moder Gud gav oss. Hon visar oss exemplet att tjäna andra och att
göra världen till en bättre plats.

Tro

Vad var sanningen om den tidiga kyrkan som Jesus Kristus grundade för 2 000 år sedan? Och existerar Moder Gud verkligen?

Kristus Ahnsahnghong

Bibeln profeterar om Jesu andra ankomst. Vi kan känna igen den andra kommande Kristus genom Bibelns bevis.

Gud Modern

Guds Församling är trogen den tidiga Kyrkans sanning och sanningen om Moder Gud. Vi hoppas att du hittar sanningen genom Bibelns lära.

Sabbaten

Sabbatsdagen är minnesdagen för Guds stora verk att skapa himlen och jorden. Guds folk måste hålla sabbatsdagen helig enligt Guds vilja.

Påsken

Natten innan Jesus korsfästes för 2 000 år sedan lovade Han att påskbrödet och påskvinet skulle vara hans kött och blod.

Predikan

Lyssna till Guds ord i Bibeln

Gå till Predikan

Kontakta oss

Om du vill besöka Guds kyrka eller veta mer, vänligen fråga när som helst.

Kontakta oss