Om oss

Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:17

För tvåtusen år sedan kom Jesus Kristus till jorden och etablerade Guds Församling under en lära och en sanning: det nya förbundets evangelium. Tvåtusen år senare finns det över 850 olika samfund bara inom kristendomen, och var och en håller fast vid olika läror och doktriner, vilket leder till mycket förvirring om det rätta sättet att följa Kristus.

Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Johannesevangeliet 14:26

Enligt Bibelns profetior har andrakommande Jesus, Kristus Ahnsahnghong, kommit till jorden och etablerat Världsmissionssamfundet Guds Församling. Sedan Guds Församlings grundande år 1964 har den blivit det vägledande ljuset för dem som törstar efter sanningen i Bibeln och Kristi ursprungliga läror, som försvann under den mörka medeltiden. Bibeln profeterade att när Kristus uppenbarar Sig en andra gång, kommer Han att påminna oss om allting som Han etablerade vid Sin första ankomst och leda oss till hela sanningen:

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

Johannesevangeliet 16:12-15

Efter att ha grundat Guds Församling och återställt det nya förbundets evangelium, avslöjade Kristus Ahnsahnghong det sista mysteriet i Bibeln som har varit dolt i generationer: sanningen om Nya Jerusalem, som är Moder Gud. Sedan Kristus Ahnsahnghong steg upp till Himlen efter att ha slutfört Sitt uppdrag att avslöja den försvunna sanningen, har Nya Jerusalem vår Moder lett Guds Församlings evangeliearbete att frambära Guds ord från Sion till världen, precis som det har profeterats i Bibeln:

Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

Mika 4:1-1
Världsmissionssamfundet Guds Församling

Historia

I enlighet med fikonträdets profetia, återställde andrakommande Kristus Ahnsahnghong det nya förbundets sanning i Sydkorea år 1948. År 1964 grundade Kristus Ahnsahnghong Världsmissionssamfundet Guds Församling och återetablerade den tidiga Kyrkans hela sanning som i början lärdes ut av Jesus Kristus för 2000 år sedan. Sedan återstarten har Guds Församling växt exponentiellt, och blivit en av de snabbast växande kyrkorna i världen, med fler än 7500 lokala församlingar och 3.5 miljoner registrerade medlemmar i 175 länder, på bara 50 år.

Guds Församlings missionsarbete utanför Sydkorea började 1997, då Guds Församling i Los Angeles öppnade dörrarna. Samma år etablerades även församlingar i Pakistan och Tyskland. År 2000 grenade församlingen i Los Angeles ut sig till USA:s östkust och Guds Församling i Bogota, New Jersey etablerades. Två år senare utfördes missionsarbete i 70 olika länder. På bara ett årtionde spreds den tidiga Kyrkans sanning ut över hela världen, som det var profeterat.

Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

Jesaja 2:2-3 

År 2013 registrerades Världsmissionssamfundet Guds Församling som trossamfund i Sverige. Vi fortsätter med vår strävan att uppenbara livets sanning för alla som väntar på att ta emot andrakommande Kristus och himmelska Moder som profeterats.

Världsmissionssamfundet Guds Församling sänder en inbjudan till världen

att komma och lära sig om Frälsarna som har uppenbarat Sig i den här tidsåldern, och ta emot frälsning genom det nya förbundet. Ägna en stund åt att lära dig mer om Världsmissionssamfundet Guds Församling genom att bläddra dig fram i menyn ovan. Om du skulle vilja få mer förståelse välkomnar vi dig att delta i våra bibelstudier.