FN:s centrala katastroffond bjuder in Guds Församling till toppkonferens

Den 13 december 2016 blev Världsmissionssamfundet Guds Församling den första kyrkan som blivit inbjuden till en toppkonferens i Förenta nationerna (FN). Förenta nationernas centrala katastroffond (UN CERF) var värd för givarkonferensen på toppnivå inför 2017 (eng. High-Level pledging conference 2016), där Guds Församlings överstepastor Kim Joo-Cheol höll ett tal och presenterade församlingen.

”Guds Församling tror på Gud Fadern och Gud Modern i Bibeln, och håller det nya förbundet etablerat av Jesus Kristus”, förklarade Överstepastorn.

 ”Guds Församling, som har 2,5 miljoner medlemmar i 175 länder, har aktivt genomfört olika hjälpinsatser. Genom dessa aktiviteter har Guds Församling förärats med utmärkelser från Förenta staterna och koreanska presidenter, och det här året med Drottningens pris för frivilligarbete tillsammans med titeln MBE (eng. Member of the Most Excellent Order of the British Empire) från Storbritanniens drottning. Alla de här humanitära insatserna som Guds Församling genomfört har sitt ursprung i Moders hjärta.”

Överstepastorn talade till en publik bestående av representanter från 29 länder. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon invigde konferensen och åtföljdes av en paneldiskussion på toppnivå, modererad av CNN:s nyhetsankare Jake Tapper. I panelen ingick undergeneralsekreterare för humanitära insatser,  Stephen O’Brien, samordnare i kontoret för samordning av humanitära insatser och nödhjälp, Ugandas utrikesminister, Sam Kahamba Kutesa, Danmarks biståndsminister Ulla Tørnæs, FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi och Rosa Malango, FN:s boendesamordnare i Uganda. De diskuterade behovet av finansiering för att möjliggöra för CERF att hjälpa det globala samhället som är utsatt för konflikter och kriser. Trettiotre donatorer som deltog i konferensen lovade att bidra med ungefär 273 miljoner dollar (ca. 2,5 miljarder kronor) för att stödja fondens krishjälp mot katastrofer jorden runt.

Hjälp till nationer i nöd genom goda gärningar

Förra månaden arrangerade Guds Församling  i Denver, Colorado, en välgörenhetskonsert som framgångsrikt samlade in 50 000 dollar (ca. 455 000 kronor), som Församlingen donerade till CERF för att hjälpa Haiti efter orkanen Matthew. Guds Församling samarbetade med FN år 2010 första gången, efter att ha donerat finansiering för att hjälpa offren för jordbävningen i Haiti. År 2015 bidrog Guds Församling med hjälp till offren för jordbävningen i Nepal. I sitt tal påpekade Överstepastorn att ”världen nu upplever de förödande effekterna av krig, svält, jordbävningar och klimatförändringar. Även om mycket har gjorts, måste vi nu göra ännu mer.”

”De här katastroferna är inte begränsade till endast ett land. Därför betraktar Guds Församling alla sju miljarder människor i det globala samhället som vår familj och bryr oss om dem.”

”Med himmelska Moders hjärta, ser Guds Församling fram emot att fortsätta stödja FN:s centrala katastroffond såväl som andra enheter i FN för att bidra med hjälp till de som är i behov”.