Guds Församling tar emot hedersomnämnande

Den 29 maj 2015 tog Världsmissionssamfundet Guds Församling emot Presidentens hedersomnämnande, som är den Sydkoreanska regeringens högsta erkännande till organisationer som bidrar positivt till samhället. Utmärkelsen ges till grupper eller organisationer som kontinuerligt har genomfört storslagna handlingar inom ett särskilt område i fler än 5 år. Den här gången gavs priset för Guds Församlings hängivna frivilligarbete för att skydda havsmiljön och katastrofhjälp vid havsmiljön runtomkring Sydkorea.

Bland annat har Guds Församling rensat upp vid oljeutsläppet runt Taean, serverat fria måltider vid oljeutsläppet i Yeousu och räddningsarbete i Goseong och andra platser i samband med en tyfon. När passagerarfärjan Sewol sjönk 2014, vilket chockade både Sydkorea och omvärlden, serverade Guds Församling fria måltider till drabbade och anhöriga under 44 dagar.

Presidentens hedersomnämnande är särskilt hedrande eftersom det bara ges till organisationer som har genomgått en omfattande bakgrundsanalys, med granskning av allt från finanser till värdegrund. Kortfattat sker kontrollen i sex steg:

  1. Församlingen genomgick en undersökning av allmänhetens erkännande. På ett öppet forum på internet kunde i princip vem som helst lägga fram argument mot att Guds Församling skulle få ta emot Presidentens hedersomnämnande, men inte en enda person protesterade eller uppgav något sådant skäl.
  2. Guds Församling genomgick en bakgrundskontroll för att utesluta att det inte fanns något som helst tecken på att Församlingen har varit inblandad i olagliga handlingar eller tagit emot kritik från samhället. Det bekräftades att Församlingen inte har något kriminellt förflutet och undersökningen gick vidare till nästa steg i processen.
  3. Havs- och Fiskedepartementet granskade Guds Församling i en offentlig kommitté, där både representanter från samhället och myndigheter deltog. Fler än hälften hade en bakgrund i olika religioner, och även i några som inte accepterar Guds Församlings tro. Men ingen av deltagarna kunde komma med några invändningar mot Församlingens frivilligarbete.
  4. Även Inrikesdepartementet genomförde en granskning. Även de drog slutsatsen att Världsmissionssamfundet Guds Församling förtjänar att ta emot utmärkelsen för sin hängivenhet för Sydkorea och dess folk.
  5. Regeringen genomförde den sista granskningen, och alla medlemmar höll med om att Guds Församling är värdiga att ta emot hedersomnämnandet.
  6. När alla granskningar och utfrågningar var genomförda, fick Sydkoreas president det formella tillståndet att överlämna priset till Världsmissionssamfundet Guds Församling.

Vid överlämningsceremonin berömde viceministern Kim Guds Församling för ansträngningarna:

”Guds Församling har blivit ett andligt ankare i smärtans hav. Ni har visat ett kärleksbudskap för all människor med era hängivna ansträngningar, och det är rätt att belöna er med Presidentens hedersomnämnande. Vi uppskattar ert hårda arbete.”

Han berättade vidare om hur berörd han blev av frivilligarbetet efter färjetragedin:

”För att inte tala om de kostnadsfria måltiderna ni serverade till många människor utan att klaga, trots att det pågick under så lång tid, era leenden och er omtänksamhet för de drabbade var en stor tröst. Jag hoppas att ni kommer att leda Korea väl med ett sånt sinnelag. Vi kommer alltid att minnas er kärlek och hängivenhet.”

Under de många år som den prestigefyllda utmärkelsen Presidentens hedersomnämnande har delats ut, är det den första gången som en religiös organisation tar emot den. Hedersomnämnandet vittnar om Guds Församlings integritet för dem som inte själva har erfarenhet av Församlingens arbete och läror.