Presidentens utmärkelse för volontärarbete 2015

Världsmissionssamfundet Guds Församling i Denver belönad med guldnivå

 

Presidentens [USA:s] utmärkelse för volontärarbete (The President’s Volunteer Service Award) ges till Världsmissionssamfundet Guds Församling i Denver av Styrelsen för tjänst för nationen och samhället (Corporation for the National and Community Service) som erkännande och uppskattning för deras engagemang för att stärka vår nation och våra samhällen genom volontärarbete. 

Styrelsen för tjänst för nationen och samhället
Points of Light


Jag gratulerar till mottagandet av Presidentens utmärkelse för volontärarbete, och tack för att ni hjälper till att inrikta er på de mest angelägna behoven i ert samhälle och vårt land. 

 

I mitt installationstal angav jag att vi behöver en ny era av ansvarstagande – ett erkännande av varje amerikan att vi har plikter gentemot oss själva, vår nation och världen. Dessa är plikter som vi inte motvilligt accepterar, utan snarare mottar med glädje, med säker vetskap om att det inte finns något så tillfredsställande för själen än att ge allt vi har för en svår uppgift. Ert frivilligarbete demonstrerar det slags engagemang för ert samhälle som förflyttar Amerika ett steg närmare mot dess stora löfte.

 

Vår nation står inför den mest utmanande ekonomiska krisen under en livstid. Vi kommer endast att förnya Amerika om vi alla arbetar tillsammans. Individer, den privata sektorn, och staten måste sammanstråla sina ansträngningar för att åstadkomma verklig och bestående förändring så att varje person har möjlighet att uppnå sin förmåga.

 

Även om staten kan öppna fler möjligheter för oss att tjäna våra samhällen, är det upp till var och en av oss att ta tillvara de möjligheterna. Tack för er hängivenhet att tjäna och göra allt ni kan för att forma en bättre morgondag för vår stora nation.

Barak Obama