Vår tro

Bibeln innehåller Guds djupa mysterier

Bibeln har överlevt tusentals år och ett stort antal översättningar. Det är en av de mest sålda böckerna i världen idag. Bibeln innehåller de djupa mysterierna hos Elohim, vår Fader Gud och vår Moder Gud. Och den ger oss sättet att känna igen Dem.

Frågor som: “Var kommer min själ ifrån?”, “Är Gud verkligen bara manlig?” och “Finns det ett särskilt sätt att tillbe Gud?” är alla viktiga för att förstå sättet att komma till Himmelriket. Vi välkomnar dig att läsa om Guds Församlings trosuppfattning och utforska Bibeln på ett sätt du aldrig gjort tidigare. Och ta reda på svaren till de här frågorna och mer.

Så gott som alla vårt lands stora män har varit väl bevandrade i bibelns lära. Den är en källa till kraft, och nu – som alltid – ett stöd och en hjälp till att tillfredsställa människosjälens högsta trängtan. Jag anser att ett omfattande studium av bibeln hör med till högre allmänbildning.

— Franklin D. Roosevelt, president i USA 1933–1945

Varför kände vi inte till Himmelska Moder?

Liknelsen om bröllopsfesten Jesus Kristus talade ofta i liknelser … … för att undervisa Sitt älskade folk om Himmelrikets mysterier. Bland de mysterierna dolde Gud Sin vilja i liknelsen om bröllopsfesten, för att vittna om hur viktig Himmelska Moder är i…

Bibelns mysterium: Gud Elohim

Gud Elohim Det hebreiska ordet “Elohim” är ett substantiv i plural som direkt översatt betyder “Gudar”. Det dyker upp fler än 2500 gånger i det Gamla testamentets ursprungliga hebreiska text. Varför förekommer pluralformen för Gud tusentals gånger i Bibeln med hänvisning till Gud…

Har vi en andlig Moder?

Att bli löftets barn Har du nånsin undrat varför vi kallar Gud vår “Fader”? I Bibeln omnämns Gud i pluralform istället för singularform och det står att Gud har en manlig gestaltning och en kvinnlig gestaltning. Guds osynliga egenskaper har…

Himmelska Moder

Mysteriet som har varit fördolt: Himmelska Moder Sedan kristendomens början har vi varit bekanta med Gud vår Fader. Vi kallar till och med oss själva för Guds barn. Men har du någonsin undrat varför Bibeln säger att vi är Guds…

Har Han kommit från Israel igen?

Landet i öster, vid jordens ände Bibeln profeterar att när Jesus kommer till jorden en andra gång, ska Han komma på ett moln, som representerar människokroppen; på samma sätt som det profeterades att Han skulle komma den första gången. På samma…

Hur ska Jesus komma tillbaka?

Kommandes i molnen Bibeln profeterar att Jesus ska komma på ett moln, en andra gång, för att återställa den förlorade sanningen och för att leda Guds barn till Himmelriket. Lukasevangeliet 21:27-28 “Då skall man få se Människosonen komma på ett moln…

När ska Jesus komma tillbaka?

Hur vet vi att Han redan har kommit? Bibeln profeterar att Jesus kommer att uppenbara Sig en andra gång (Heb 9:28). Så när ska Han komma en andra gång enligt profetian? Jesus avslöjade när Han skulle komma en andra gång…

Varför är inte Hans namn Jesus?

I Faderns tidsålder var vår Frälsares namn Jehova; i Sonens tidsålder var det Jesus; och även nu i den Heliga Andens tid finns ett namn på Frälsaren. Så vad är Frälsarens namn i den här tidsåldern? Faktum är att det…

Kristi återkomst | Ahnsahnghong

“Vad blir tecknet för Din återkomst?” Har du någonsin frågat dig själv: “När kommer Kristus en andra gång?” Eller kanske om Han kommer under din livstid? Även när Jesus fortfarande var på jorden för 2000 år sedan, hade Hans lärjungar…