Guds högtider

De sju högtiderna i tre tider är de sju åskorna som nämns i Uppenbarelseboken. Endast skottet från Davids rot kan avslöja de sju åskornas mysterium. Kristus Ahnsahnghong har kommit i dessa sista dagar som andrakommande Jesus, skottet från Davids rot (Uppenbarelseboken 22:16) och återställt det nya förbundets sanning. Låt oss få insikt om varje högtids betydelse och hur viktiga de är för vår frälsning.

Lövhyddefesten

Lövhyddefesten är den sista av höstens högtider, såväl som den avslutande högtiden av de sju årliga högtiderna. Den firas från den 15:e dagen till den 22:a dagen i den sjunde månaden i den heliga kalendern enligt 3 Moseboken 23:34-36. Lövhyddefesten…

Försoningsdagen

Den här högtiden firas på den tionde dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern och firar minnet av dagen då israeliternas synder, som begåtts under året, blev försonade (3 Mos 23:27). Även idag, enligt andrakommande Kristus Ahnsahnghongs läror, måste vi…

Trumpethögtiden

I Bibeln inledde skördetiden, då höstgrödorna samlades in, Trumpethögtiden. På den första dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern (2 Moseboken 12:2, 3 Moseboken 23:24) höll israeliterna en helig sammankomst och stötte i horn för att förbereda sig för Försoningsdagen.…

Veckohögtiden

Veckohögtiden, som kallas ”Pingsten” i det nya testamentet, firades 49 dagar efter Förstlingsfrukten. På den femtionde dagen bar israeliterna fram en kärve av det första vetet till Herren som ett matoffer. Anledningen till att den här högtiden gavs namnet ”Veckohögtiden” var…

Förstlingsfrukten

Uppståndelsedagen, på vilken Jesus uppstod från döden, är en minnesdag för komma ihåg Guds stora makt. I det gamla testamentets tid kallades den här dagen Förstlingsfrukten. Det är Guds heliga högtid som firas på dagen efter Sabbaten som följer på Det osyrade brödets…

Det osyrade brödets högtid

Det osyrade brödets högtid, som firas på den femtonde dagen i den första månaden enligt den heliga kalendern, är högtiden som firas till minne av Kristi lidande på korset (3 Moseboken 23:6). Guds Församling firar Det osyrade brödets högtid på…

Påskmåltiden

Fråga en kristen om han eller hon har tagit emot frälsning, så får du svaret “Ja”. Fråga en kristen om han eller hon håller Påskmåltiden och svaret blir tvekande. I Bibeln nämns Påskmåltiden flertalet gånger, både i det Gamla och…