Det osyrade brödets högtid

Det osyrade brödets högtid, som firas på den femtonde dagen i den första månaden enligt den heliga kalendern, är högtiden som firas till minne av Kristi lidande på korset (3 Moseboken 23:6). Guds Församling firar Det osyrade brödets högtid på den femtonde dagen i den första månaden enligt den heliga kalendern, och följer det nya förbundets läror som etablerades av Jesus Kristus.

Högtidens ursprung

Det osyrade brödets högtid har sitt ursprung i israeliternas lidande och de prövningar de gick igenom från tiden som de höll Påsken och lämnade Egypten, fram till tiden som de korsade Röda havet. Farao, Egyptens kung, frigav israeliterna från deras slaveri i Egypten; men ändrade sig direkt. Han sände alla Egyptens stridsvagnar för att jaga ikapp dem, fånga dem och föra dem tillbaka till Egypten. När Faraos armé närmade sig, blev israeliterna förskräckta och ropade efter Herren. I det ögonblicket delade Herren Gud på Röda havet genom Moses stav och gjorde torrlade marken mellan de två väggarna av vatten.

Det står skrivet att Gud tillät sexhundra tusen män säkert korsa Röda havet. Så hur många män och kvinnor tror du de var? Gud beskyddade alla israeliterna från den egyptiska armén med en molnpelare och en eldpelare, och fördröjde egyptiernas möjlighet att följa efter Guds folk. Vi kan bara gissa hur hastig deras flykt var och hur oroliga flyktingarnas hjärtan var i den stunden. Alla svårigheter och umbäranden som israeliterna genomled vid den tiden blev ursprunget till Det osyrade brödets högtid (2 Moseboken 14:1-31).

Profetia och uppfyllelse

Det osyrade brödets högtid är en lidandets högtid som representerar Jesu korsfästelse. Israeliterna som gick ner i Röda havet representerade Jesus som gick ner i graven. Deras ankomst till andra sidan Röda havet representerade Hans uppståndelse, vars betydelse finns i dopet som vi genomför idag.

På det osyrade brödets högtid ledde Mose de fysiska israeliterna från Egypten och in i Sinaiöknen, och på denna högtid ledde Jesus de andliga israeliterna från denna värld av synd – verkligheten av Egypten – och in i trons öken. Den som tror på Kristus och blir döpt korsar Röda havet symboliskt och träder in i trons öken. När vi högtidlighåller Det osyrade brödets högtid deltar vi i Kristi lidande och tar emot kraft från Gud för att uthärda prövningar och svårigheter som vi kommer att uppleva (Lukasevangeliet 22:43-44).

Ceremoni

I det gamla testamentets tid befallde Gud Sitt folk att äta osyrat bröd (bröd bakat utan jäst) och bittra örter, så att de skulle komma ihåg sina förfäders lidande. Det osyrade brödet kallades också ”utsatthetens bröd” (5 Moseboken 16:3). De här händelserna var en profetia för att visa att Jesus skulle lida, hängandes på korset. I det nya testamentets tid deltar vi i Kristi lidande genom att fasta, enligt Guds bud.

Markusevangeliet 2:20 Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.