Guds högtider


De sju högtiderna i tre tider är de sju åskorna som nämns i Uppenbarelseboken. Endast skottet från Davids rot kan avslöja de sju åskornas mysterium. Kristus Ahnsahnghong har kommit i dessa sista dagar som andrakommande Jesus, skottet från Davids rot (Uppenbarelseboken 22:16) och återställt det nya förbundets sanning. Låt oss få insikt om varje högtids betydelse och hur viktiga de är för vår frälsning.

3 Moseboken 23:2 “Säg till israeliterna: Herrens högtider som ni skall utlysa som heliga sammankomster, mina högtider, är följande …”