Lövhyddefesten

Lövhyddefesten är den sista av höstens högtider, såväl som den avslutande högtiden av de sju årliga högtiderna. Den firas från den 15:e dagen till den 22:a dagen i den sjunde månaden i den heliga kalendern enligt 3 Moseboken 23:34-36. Lövhyddefesten firades inte bara i det Gamla testamentets tid, utan hölls även i det Nya testamentets tid av Jesus Kristus och Hans lärjungar. Också i den här sista tidsåldern firar Guds Församling den här högtiden och följer andrakommande Kristus Ahnsahnghongs läror. Kristus Ahnsahnghong kom till jorden enligt profetiorna i Bibeln och Han återuppbyggde Sion som tidigare låg i ruiner genom att återställa alla Guds högtider.

Högtidens ursprung

Efter att Mose kom ner från berget Sinai med de tio budorden som Gud gav en andra gång, förklarade han förbundsvillkoren och arbetet med att bygga uppenbarelsetältet (2 Mos 34:27-35) för israeliterna. Då frambar de som var villiga olika slags material inför Herren, såsom guld, silver, linne och trä. Guds folk bar fram allt detta material för byggandet av uppenbarelsetältet under sju dagar, med början på den femtonde dagen i den sjunde månaden (2 Mos 35:4-29; 36:5-7). Gud fastställde Lövhyddefesten och befallde israeliterna att fira den i kommande generationer, så att de skulle komma ihåg de sju dagarna då de hade burit fram byggmaterialen för byggandet av uppenbarelsetältet.

Ceremoni

Israeliterna höll Lövhyddefesten genom att bygga tält. De använde palmblad och myrtenträd eller pilträd för att bygga lövhyddor, som sedan spreds ut på förgården i Guds hus och deras egna hustak. De bodde i de här lövhyddorna under sju dagar i stor glädje. De hjälpte sina behövande grannar och höll högtiden helig (Neh 8:9-18; 3 Mos 23:39-43; 5 Mos 16:11-15; Sak 14:15-18).

Profetia och uppfyllelse

I Bibeln representerar “trä” människor (Jeremia 5:14) och “materialet för templet” representerar helgonen (Uppenbarelseboken 3:12). I öknen samlade israeliterna material i överflöd för den heliga boningen under en vecka och sammanställde den. Efteråt, under Lövhyddefesten, byggde de lövhyddor  –  hus av vävt gräs och träd  –  och levde glädjefullt i dem under sju dagar. Den här historien är en profetia och uppfyllelsen kan ses i evangeliearbetet, som genomförs genom samlandet av de 144 000 helgonen som representeras av “trä” och “material för templet”. Vi bör arbeta för rörelsen att kungöra Jesu andra ankomst, och lägga grunden för den genom att samla in helgonen som är materialet för templet. Helgonen kan samlas in genom att förkunna evangeliet, precis som israeliterna samlade in fysiskt material för att bygga uppenbarelsetältet.

Lövhyddefesten är den välsignade dagen då Gud ger den Helige Andens kraft så att vi kan samla in de 144 000 helgonen, materialet för det himmelska Jerusalemtemplet. Profeten Sakarja profeterade:

Sakarja 14:16-19 Alla som blir kvar av de folk som anföll Jerusalem skall år efter år dra dit upp för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddefesten. Men om någon av jordens släkter inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, skall den inte få något regn. Och om egypterna inte vallfärdar dit upp skall Nilen inte stiga: detta skall drabba dem i stället för den plåga som Herren låter drabba de folk som inte drar upp för att fira lövhyddefesten. Detta blir straffet för Egypten och straffet för alla andra folk som inte drar upp för att fira lövhyddefesten.

Ovanstående profetia avslöjar att de som inte firar Lövhyddefesten inte kommer att få något regn – de kommer inte att få Helig Ande – och att plågor kommer att drabba dem. Gud lovade ge Helig Ande endast till de som håller Lövhyddefesten.

Johannesevangeliet 7:37-39 På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Profeten Sakarja förklarade att de som inte firar Lövhyddefesten inte kommer att få något regn, och Jesus förkunnade att Guds folk skulle få Helig Ande genom att fira Lövhyddefesten. Med tanke på ovanstående ord kan vi dra slutsatsen att Helig Ande bara ges med Guds nåd och bara kan tas emot av de som håller Pingsten och Lövhyddefesten. Som Gud lovade kan ingen ta emot Helig Ande utan att hålla Lövhyddefesten.