Påskmåltiden

Fråga en kristen om han eller hon har tagit emot frälsning, så får du svaret “Ja”.

Fråga en kristen om han eller hon håller Påskmåltiden och svaret blir tvekande.

I Bibeln nämns Påskmåltiden flertalet gånger, både i det Gamla och Nya testamentet. Påskmåltiden är ofta missförstådd som enbart en judisk högtid, men den har ett direkt samband med vår frälsning.

Påskmåltidens ursprung

Gud utvalde Mose och utsåg honom till att befria israeliterna från deras 430 år långa slaveri i Egypten. Mose steg fram till Farao å Guds vägnar och begärde deras frihet. Farao vägrade och gjorde istället ytterligare uppror mot Gud genom att bestraffa israeliterna med hårt arbete.

I raseri sände Gud plågor över hela Egypten: blod, grodor, myggor, flugsvärmar, boskapspest, bölder, hagel, gräshoppor och mörker. Faraos hjärta förblev hårt och han vägrade envist att befria israeliterna. Men Gud lät det ske för att döma Egypten och göra sin ära känd.

2 Moseboken 12:1-14 “Djuret skall vara felfritt, årsgammalt … Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då skall hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker … Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk … blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den.”

Lammets blod blev ett tecken för Guds folk.

Det förödande slaget passerade över israeliternas hus som var strukna med blod på dörrposterna. Gud kallade den här dagen Påsk, som betyder att plågor “passerar över” dem som har tecknet (jmf. engelska Passover el. hebreiska Pesah). Den kvällen strök israeliterna lammets blod på sina dörrposter, åt dess stekta kött och förberedde sig för sin resa. Medans israeliterna väntade, hördes klagoskrin över hela Egypten. Alla förstfödda bland dem som inte firade Påsken, även Faraos förstfödde, dog. Så samma natt kallade Farao på Mose och Aron och sade åt dem att lämna Egypten.

Påsken var dagen då Gud befriade israeliterna från deras slaveri i Egypten. Det här var en skuggbild av det som skulle komma (Hebreerbrevet 10:1). I det Nya testamentet valde Gud återigen Påsken som högtid för att befria Sitt folk från deras slaveri under synd och död.

Befrielse från synd genom Påskmåltiden

För att återvända till Himmelriket som vi gick miste om på grund av våra synder, måste vi först bli förlåtna. Påskmåltiden är Guds lära genom vilken vi kan ta emot våra synders förlåtelse och återvända till Himlen.

Lukasevangeliet 4:17-21 … man gav honom [Jesus] profeten Jesajas bok … “Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda …” Då började han tala till dem och sade: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”

Även om vi kanske tänker att vi är fria i den här världen, är vi i själva verket inte det. Oavsett vem vi är eller vad vi gör, kommer vi alla att möta döden som ett resultat av synd.

Johannesevangeliet 8:34 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden.”

Romarbrevet 6:23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Jesus utgöt Sitt dyrbara blod som Påsklammet för att befria oss från synd och död.

Matteusevangeliet 26:17-28 … Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden … Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ” Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Israeliternas historia avslöjar att vi befrias från våra synder genom att äta Jesu kött och dricka Hans blod i det Nya testamentets tid. Nu kan vi påbörja resan mot Guds utlovade land, Himlen.

De sista plågorna och Påskmåltiden

Plågor förekommer inte bara i det Gamla testamentets tid. Gud profeterar att vi kommer att uppleva plågor i vår tid.

Matteusevangeliet 24:37-39 “Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst.”

1 Thessalonikerbrevet 5:1-3 Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.

Så hur kan vi undkomma de här plågorna? Kan människors lösningar fungera?

Sefanja 1:18 Deras silver och guld kan inte rädda dem på Herrens vredes dag.

Enligt Bibeln kan vi inte gömma oss eller skydda oss med materiella saker. Vi måste söka Guds frälsning för att bli räddade.

2 Moseboken 12:12-14 “Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren. Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den.”

Kristus Ahnsahnghong & det nya förbundets påskmåltid

I kyrkorådet i Nicaea år 325 e.Kr. avskaffades Påskmåltiden. Men Jesus lovade att Han skulle komma en andra gång för att återställa Påskmåltiden. Bara Kristus kan återställa det nya förbundets påskmåltid.

Hebreerbrevet 9:28 … så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.

Ahnsahnghong återställde det nya förbundets påskmåltid.

Vem måste Ahnsahnghong vara enligt Bibeln?

Jesaja 25:6-9 Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. På detta berg skall han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Han skall utplåna döden för alltid … Herren har talat. Den dagen skall man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning.

Ahnsahnghong, som återställde det nya förbundets påskmåltid, är Kristus som har kommit till jorden en andra gång i enlighet med alla profetior i Bibeln.

Evigt liv genom Påskmåltiden

Vi önskar oss alla att ha evigt liv, men har inte makten att ge någon eller oss själva evigt liv. Precis som Gud räddade israeliterna under utvandringen från Egypten, är det bara Gud som kan ge frälsning och evigt liv. Så hur kommer Gud att ge oss evigt liv? Gud ger oss frälsning genom Kristi blod, som representerades av påsklammets blod under utvandringen (1 Korinthierbrevet 5:7).

Johannesevangeliet 6:53-55 Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.

Jesus lovade att påskbrödet är Hans kött och påskvinet är Hans blod.

Matteusevangeliet 26:17-28 … Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden … Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Vi vill ta emot Jesu kött och blod, som vi får genom Påskmåltiden, eftersom Jesus är liv. Jesus lovade att när vi äter Hans kött och dricker Hans blod kommer vi att leva för evigt, eftersom Han sade: “om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet” (Johannesevangeliet 6:53). Så det finns inget annat sätt att få evigt liv utan att hålla Påskmåltiden.

Jesus kallade Påskmåltiden det nya förbundet

Jesus lovade att ge oss evigt liv genom det nya förbundets påskmåltid.

Lukasevangeliet 22:7-20 Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas … När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar.” … Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.”

Genom det nya förbundet som Jesus Kristus etablerade får vi evigt liv. Genom Kristi barmhärtighet förstår vi att Jesus är Gud, eftersom bara Gud kan ge evigt liv. I vår tid har Påskmåltiden, sättet att få evigt liv, givits oss igen av Kristus Ahnsahnghong. Eftersom Kristus Ahnsahnghong är Den som ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv, har Han visat oss att Han är Allsmäktig Gud som har kommit en andra gång för att rädda Sina barn. Låt oss tacka Kristus Ahnsahnghong och fira Påskmåltiden för att ta emot syndernas förlåtelse och evigt liv!