Trumpethögtiden

I Bibeln inledde skördetiden, då höstgrödorna samlades in, Trumpethögtiden. På den första dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern (2 Moseboken 12:23 Moseboken 23:24) höll israeliterna en helig sammankomst och stötte i horn för att förbereda sig för Försoningsdagen. Guds Församling firar Trumpethögtiden på hösten enligt det nya förbundets läror som etablerades av Jesus Kristus vid Hans första ankomst.

Högtidens ursprung

Gud befallde israeliterna att högtidlighålla Försoningsdagen; dagen då Mose tog emot de nya stentavlorna med de tio budorden inristade och kom ner från berget Sinai. Försoningsdagen skulle firas varje år så att israeliterna skulle kunna komma ihåg den här dagen och omvända sig från sina synder. De förberedde sig för Försoningsdagen genom att stöta i horn under tio dagar medan de omvände sig från synd och avhöll sig från allt som var oheligt.

3 Moseboken 23:23-25 Herren talade till Mose: Säg till israeliterna: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall det vara sabbatsvila, en minnesdag då ni stöter i horn och håller en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor, ni skall offra eldoffer åt Herren.

Profetia och uppfyllelse

Allting som skrevs ned i det Gamla testamentet är en skugga av det som skulle ske i framtiden. På samma sätt är den här högtiden också en skugga som vittnar om Adventrörelsen inför Jesu andra ankomst åren 1834 till 1844, som leddes av William Miller. De tio dagarna mellan Trumpethögtiden och Försoningsdagen representerar tio profetiska år (Hesekiel 4:6). Den här tio år långa rörelsen uppfyllde Trumpethögtidens profetia. Den var förberedelsen för Försoningsdagen, 22 oktober 1844, den tionde dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern, då Jesus gick in i helgedomen i Himlen. Som uppfyllelsen av Trumpethögtiden visade, kommer varje profetia som de sju högtiderna i tre tider visar att uppfyllas utan undantag.

Precis som folket högljutt stötte i hornen under Trumpethögtiden, skedde en rörelse inför Jesu andra ankomst genom högljudd förkunnelse; hornstötarna. Med början på den första dagen i den sjunde månaden 1844 (enligt den heliga kalendern) bad folket till Gud mer uppriktigt tillsammans. Jesus besvarade deras bön genom att träda in i helgedomen i Himlen den 22 oktober 1844, Försoningsdagen, den tionde dagen i den sjunde månaden i den heliga kalendern. Gud använde William Miller och Adventrörelsen för att uppfylla Sin profetia. Så Gud genomför Sin vilja på ett oväntat sätt genom människor som inte inser eller ens utför Hans vilja. Som det är skrivet:

Lukasevangeliet 19:37-40 Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Rörelsen leddes av människor som inte kände till Guds högtider, men deras verk resulterade i uppfyllandet av Trumpethögtidens profetia. När vi håller Trumpethögtiden och ber uppriktigt till Gud under tio dagar fram tills Försoningsdagen, kommer våra böner att stiga upp inför Gud som rökelsens rök (Uppenbarelseboken 8:3-4). Gud kommer att besvara våra böner och ge oss överflödande välsignelser.