Kristendomens grunder

Att vara kristen betyder att tro på Kristus och följa Hans läror. Så medlemmarna i Världsmissionssamfundet Guds Församling gör sitt bästa för att göra de saker som Kristus gjorde. Som kristna är vår förhoppning att följa Kristi exempel genom att följa i Hans fotsteg, som det står om i Bibeln.

Treenigheten

Är Gud Fadern, Sonen och den Helige Anden samma Gud? Treenigheten betyder att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden är en och samma Gud. För att förstå Treenigheten bättre kan vi först tänka på hur vatten förvandlas.…