Vad är avgudadyrkan och är korset en avgudabild?

Kristna är bekanta med begreppet “avgudadyrkan” och förstår att Gud befaller oss att inte vörda avgudabilder. Men det är viktigt att förstå exakt vad avgudadyrkan är enligt Bibeln. Om du har besökt Guds Församling, har du kanske märkt att den är annorlunda än andra kyrkor; det finns inga kors och inga statyer. Varför det?

2 Moseboken 20:4-6 Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

I de tio budorden, som varje kristen är bekant med, klarlägger Gud att ingen ska tillverka en avgudabild eller tillbe den. Från Guds perspektiv uttrycker avgudadyrkan hat mot Gud. Vad exakt ses som en avgudabild?

3 Moseboken 26:1 Ni skall inte göra er några avgudar, inte resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert land för att tillbe vid den, ty jag är Herren, er Gud.

Enligt Bibeln är statyer, även de som betraktas som heliga, avgudabilder i Guds ögon. Dessa är föremål tillverkade av människor och har därför ingen kraft att frälsa oss. Gud varnar oss mot att dyrka och be till de här föremålen. Som kristna som vill ta emot evigt liv från Gud och komma till Himmelriket, får vi inte tillbe statyer eller ha dem på de ställen där vi tillber Gud. Det är därför Guds Församlings tempel inte har några statyer. Vi vill bara tillbe Gud, vår Skapare, som är den Ende som har makten att ge oss evigt liv.

Är korset en avgudabild?

Jeremia 10:2-5 Så säger Herren: Ta inte efter andra folk, bli inte skrämda av tecknen på himlen, som skrämmer de andra folken. De gudar folken skräms av är tomhet, stockar man huggit i skogen. Hantverkare har yxat till dem och prytt dem med silver och guld. De måste fästas med hammare och spik för att inte ramla omkull. De liknar fågelskrämmor på ett gurkfält, de kan inte tala, de måste bäras, de kan inte gå. Frukta dem inte, de kan inte göra något ont – och något gott kan de heller inte göra.

Gud underrättar oss om ett “värdelöst bruk” som världen utövar. Trä formas och pryds med silver och guld. Det här trät ges en form som liknar en fågelskrämma. Med andra ord beskriver Gud korset. Nuförtiden bär många kristna på korset som hängsmycken eller liknande. Men Gud beskriver i Bibeln att det här bruket är värdelöst eftersom det inte kan leda oss till frälsning. Kyrkor sätter upp korset med tron att det är heligt och att det har kraft att rädda.

5 Moseboken 27:15 Förbannelse över den man som tillverkar vad Herren avskyr, en snidad eller gjuten gudabild, ett hantverksalster, som han i hemlighet ställer upp. – Hela folket skall instämma och svara: Amen.

Gud låter oss till och med veta att även innehavet av ett kors, även om det är uppställt i hemlighet, är att utöva avgudadyrkan. Vi vill ta emot evigt liv och välsignelser från Gud, inte förbannelser. Därför måste vi som kristna vara noga med att följa det här budet och inte ha några kors.

Jeremia 2:27 … de som säger till trästycket: ”Du är min fader” och till stenen: ”Du födde mig.” Mot mig har de vänt ryggen, inte ansiktet, men i olyckan ropar de: ”Kom och rädda oss!” Var finns då de gudar du gjort åt dig? Låt dem komma till din räddning i olyckan om de kan!

I det Gamla testamentets tid tillverkade människor avgudabilder av trä eller sten. De här avgudabilderna blev deras gudar. På grund av de här avgudarna drabbades människorna av förbannelser och gick under. Idag måste vi följa Guds bud som säger att vi ska inte tillbe dessa avgudabilder.

Guds Församlings lokala kyrkor runtom i världen följer den här läran från Gud i Bibeln. Inget av Guds Församlings tempel har statyer och inget av dem har kors. Som kristna vill vi följa alla Guds bud i Bibeln för att ta emot Guds löfte om evigt liv.