Sabbaten: Vilken dag är den sjunde dagen?

Dagen för gudstjänst och vikten av Guds Ord

Varje kristen känner till och förstår att det finns en dag för att tjäna Gud.

Men det finns olika åsikter om vilken dag det bör vara. Majoriteten kristna växer upp med att gå till kyrkan på söndag, vissa på lördag, och vissa deltar i gudstjänster vilken dag som helst. Det finns även kristna som säger att dagen då man går till kyrkan inte spelar någon roll. Men genom Bibeln kommer vi att reda ut frågan “Vilken dag bör vi ha gudstjänst?”

Låt oss innan vi börjar se en varning som Gud lämnade åt oss i slutet av Bibeln.

Uppenbarelseboken 22:18-19 Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.

Enligt den sista varningen från Gud bör vi inte lägga till eller ta bort något från Hans ord. Genom det här lät Gud oss veta att Hans ord är perfekta och att de inte ska manipuleras. Det här är väldigt viktigt eftersom det också visar att människan inte har någon auktoritet att ändra något av Guds ord, och om vi gör det kommer vi inte att få ta del av Guds välsignelser.

Vilken dag är Sabbatsdagen?

Vi kan enkelt ta reda på vilken dag som är den sjunde genom att titta i vilken ordbok som helst. Enligt till exempel Svenska Akademiens Ordbok är lördagen den sjunde dagen.

Även när vi tar reda på vad lördag heter på olika språk kan vi förstå att lördagen är samma dag som den bibliska Sabbaten. 

På till exempel grekiska kallar man lördagen Σάββατο (Sávvato) och på italienska säger man sabato.

Markusevangeliet 16:9  (SFB) Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala …

Markusevangeliet 16:9 (Bibel 2000) När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala …

Som vi kan se i Bibeln uppstod Jesus på den första dagen i veckan. Eftersom vi alla vet att Jesus uppstod på en söndag, är det tydligt att söndagen är den första dagen i veckan enligt Bibeln. Det är därför vissa bibelversioner beskriver att Jesus uppstod på en söndag.

Vilken dag är då den sjunde veckodagen, Sabbaten, när den första veckodagen är söndag enligt Bibeln? Genom Bibeln kan vi bekräfta att Sabbaten är lördagen. Därför är lördagen den sjunde dagen i veckan som Gud välsignade och helgade, och Sabbatsdagen som Gud befallde oss att hålla helig.

Apostlagärningarna 17:2-3 Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda …

Kristus lärde oss att vi ska hålla Sabbaten

De flesta människor som hör att dagen som vi måste hålla helig är veckans sjunde dag, lördagen, antar automatiskt att vi som kristna inte behöver hålla den eftersom den bara är ett judiskt bruk. Men vad många kristna inte inser är att det Gamla testamentets lag var en skugga av det goda som skulle komma i det Nya testamentets tid (Hebreerbrevet 10:1). Sabbatsdagen i det Gamla testamentet kallades “Jehovas Sabbat” (Hesekiel 20:12), medan Sabbatsdagen i det Nya testamentet kallades “Jesu Sabbat” (Matteusevangeliet 12:18). Som kristna bör vi följa Kristi exempel (1 Petrusbrevet 2:21). Därför håller vi inte Sabbaten enligt det Gamla testamentets bruk (4 Moseboken 28:9) utan enligt Kristi exempel.

Lukasevangeliet 4:16-17 Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet …

Som vi kan se i exemplen ovan är Sabbatsdagen Guds bud som vi måste hålla för att bli välsignade av Gud. För att visa oss hur viktigt det är att hålla Sabbaten kom Gud Själv för 2000 år sedan och gav oss exemplet att hålla Sabbaten, och de som älskade Gud följde Hans exempel. Dagen att tjäna Gud kan inte ändras om inte världen startar om från början; anledningen till detta är att Gud etablerade Sabbaten vid världens skapelse. Det enda som förändrades när det Nya testamentet gick över till det Nya testamentet var sättet som dagen firas på.

Sabbaten är Guds vilja

I Bibeln sade Gud tydligt att bara de som gör Guds vilja kan komma in i Himmelriket; och som vi kan se i styckena ovan är det sannerligen Guds vilja att vi ska hålla Sabbatsdagen.

Matteusevangeliet 7:21-23 Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’

Som vi kan se i versen ovan kommer inte demonutdrivning och utförandet av mirakel att öppna dörren för oss att komma till Himlen. Enligt Kristi ord är det bara att göra Guds vilja som låter oss komma in i Himmelriket. Att hålla Sabbatsdagen är Guds vilja, och därför måste Sabbatsdagen hållas för att komma in i Himmelriket. I Världsmissionssamfundet Guds Församling lärde Kristus Ahnsahnghong oss att hålla Sabbatsdagen. Tack vare Hans läror kan vi förstå vikten av att hålla Sabbatsdagen helig. Var snäll och håll Sabbatsdagen helig så att du kan bli välsignad av Gud och komma in i Himmelriket.