Själen: I det förflutna, nu och i framtiden

Visste du att din ande existerade i Himmelriket innan du föddes här på jorden?

1 Moseboken 2:7 Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

Första Moseboken förklarar att människor består av två beståndsdelar: jord från marken och livsanden. Dessa är metaforer för kroppen och anden. Alla människor består av kropp och ande. Många människor har olika tankar om vad som händer med dessa två när vi dör. Det här klargörs också i Bibeln.

Predikaren 12:7 … då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

Job 38:1-21 Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? … Var var du när jag lade jordens grund? … Du vet säkert, du var nog född redan då, du som har levat så länge!

I det här exemplet har Job glömt av att han existerade innan världens skapelse, men Gud påminde honom. Precis som resten av mänskligheten existerade Job innan världens skapelse som en ängel i Himmelriket. Även trons förfäder längtade efter deras andliga hem – Himlen.

Hebreerbrevet 11:4-16 I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain … I tro byggde Noa … I tro lydde Abraham … Isak och Jakob … I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen.

Alla trons förfäder längtade efter deras hemland. Men det var inte ett fysiskt land de längtade efter, utan snarare den andliga världen där de en gång hade existerat hos Gud.

Hebreerbrevet 12:9 Våra jordiska fäder tuktade oss, och vi fogade oss efter dem. Skall vi då inte så mycket mer böja oss för andarnas fader, så att vi får leva?

Hebreerbrevet beskriver vidare skillnaden mellan anden och kroppen genom förklaringen om vår jordiska fader och vår andlige Fader.

Matteusevangeliet 23:1-9 Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.

Våra andars Fader syftar på Gud. Det här hjälper oss att förstå att precis som det är skillnad på vår andlige Fader och vår fysiska fader, är det skillnad på vår ande och vår fysiska kropp.

Syndernas förlåtelse och Påskmåltiden

Nuförtiden tror miljarder kristna på Jesus som sin Frälsare. Men många har inte en fullständig förståelse för varför Han är det eller ens anledningen till att Han kom till jorden.

Lukasevangeliet 19:10 Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.

Jesus kom till jorden för att söka efter det som var förlorat. Det som var förlorat syftar på de som vet att de är från Himmelriket men inte vet hur de ska återvända dit. Vi kan förstå det här bättre när vi läser andra verser i Bibeln.

1 Timotheosbrevet 1:15 Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare …

Jesus kom till jorden för att rädda syndare, så de som var förlorade och syndarna är samma människor. Genom det här kan vi förstå att anledningen till att vi inte längre lever som änglar tillsammans med Gud i Himmelriket är på grund av våra synder. Så vad som helst som Kristus lärde oss som sättet att leda Sitt folk tillbaka till den andliga världen i himlen, är det vad mänskligheten behöver ta emot. Eftersom det var synd som fick alla människor att komma till jorden, är det bara förlåtelse som kan leda oss tillbaka. I Bibeln är det bara en grundläggande lära Kristus förkunnade för att ge syndernas förlåtelse.

Efesierbrevet 1:7 I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser …

Förlåtelse har ett samband med Kristi blod i den här versen, men vilket är sättet att ta emot det på?

Lukasevangeliet 22:8-20 Och Jesus sände i väg Petrus och Johannes och sade: ”Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss” … Sedan tog han ett [påsk]bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta [Påskmåltiden] till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare [med påskvin] är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.”

Endast genom det nya förbundets Påskmåltid som Kristus etablerade kan människor ta emot syndernas förlåtelse. Genom Kristi blod kan vi återvända till Himmelriket och återförenas med Gud i den andliga världen.