Hur ska Jesus komma tillbaka?

Kommandes i molnen

Bibeln profeterar att Jesus ska komma på ett moln, en andra gång, för att återställa den förlorade sanningen och för att leda Guds barn till Himmelriket.

Lukasevangeliet 21:27-28 “Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”

Idag väntar varje kristen på Kristi ankomst på himlens moln. Men menar Kristus att Han bokstavligen ska komma ner från himlen ”på ett moln”? Kom ihåg att Jesus talade i liknelser. I följande stycken kommer vi att genom Bibeln få insikt om Jesus bokstavligen ska komma ner på ett moln eller om ”komma på ett moln” representerar något annat.

Elias ankomst

Vid Jesu ankomst för 2000 år sedan visste fariséerna att Elia måste komma innan Kristus.

Matteusevangeliet 17:10 Lärjungarna frågade honom: ”Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?”

Enligt det Gamla testamentet for Elia upp till himlen i en stormvind.

2 Kungaboken 2:11 Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen.

Matteusevangeliet 17:12-13 “Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida.” Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

Medan de såg fram emot Elias ankomst i en vagn av eld, predikade den profetiska Elia (Johannes döparen) redan om Kristi ankomst. Det här verkar enbart vara historia. Men genom historien kan vi förstå att om vi fortsätter att vänta på att Kristus ska komma ner en andra gång svävandes på ett moln, kan vi komma att begå samma misstag som fariséerna begick för 2000 år sedan.

Människosonen ska komma i ett moln

Bibeln profeterade även om Jesu första ankomst som “kommandes på himlens skyar [moln]”. De som svalde den här profetian med hull och hår förväntade sig att Jesus Kristus skulle komma exakt som det stod i Skrifterna, på ett moln; de vägrade att acceptera någon annan förklaring och trodde att de som inte tog emot Kristus som kom på ett moln skulle bli dömda till förintelse. Men om det bildliga uttrycket att “komma på ett moln” betyder att Kristus ska komma i en människokropp, så kommer de som väntar på att Han ska komma svävande på ett riktigt moln att missa Hans ankomst och inte kunna få frälsning. Vi bör vara försiktiga med att inte följa fariséernas exempel, utan göra vårt bästa för att studera och förstå profetiorna om Jesu ankomst i ett moln.

Bibeln säger: “När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig” (Luk 21:28), och “han skall sända ut sina änglar … och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra” (Matt 24:31). De flesta kristna antar att när Jesus kommer i molnet, som Domaren, kommer jorden att gå under och “de frälsta” tas upp i luften för att möta Jesus. Men Bibeln säger att “när allt detta börjar [när Människosonen kommer i ett moln], så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig”. Bibelversen säger “närmar sig” och inte “har kommit”. Bibeln säger också att när Jesus kommer i molnet så kommer Han att “samla Hans utvalda från de fyra väderstrecken”. Med andra ord är Jesu syfte med att komma i molnet en andra gång inte att förstöra jorden utan att “samla de utvalda”. För att bli identifierade som de utvalda måste vi ta emot Kristus som kommer en andra gång i ett moln.

Moln betyder kött och blod

Därför är det absolut nödvändigt för oss att känna till den rätta tolkningen av “molnet”. Låt oss ta reda på den symboliska betydelsen av molnet genom Bibeln.

Hebreerbrevet 12:1 När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen …

Judasbrevet 1:12 De är blindskär, dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva. De är moln utan regn som drivs förbi av vinden …

Genom dessa uttryck, “en sådan sky av vittnen” och “moln utan regn som drivs förbi av vinden”, får vi förståelsen att moln eller skyar representerar människor, med kroppar av kött och blod. Eftersom Bibeln kallar falska profeter “moln utan regn”, representerar “moln med regn” de sanna profeterna.

Jesus som kom på molnet

I en syn såg profeten Daniel Människosonen komma på molnen, och han profeterade:

Daniel 7:13-14 Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs maktära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Jesus kom inte på synliga moln i himlen. Istället föddes Han som en bebis genom Marias kropp. Vissa hävdar att ovanstående profetia syftar på Jesu andra ankomst. Daniels profetia talar tveklöst om Jesu andra ankomst, eftersom den säger: “Åt honom gavs maktära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom.” Matteus, Johannes och Lukas avslöjade att Jesus vid Sin första ankomst gavs makt, ära och även herravälde.

Matteusevangeliet 28:18 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.”

Johannesevangeliet 17:10 “Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett …”

Lukasevangeliet 22:29 “… och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er.”

Bibeln profeterade att Jesus skulle komma med molnen vid Hans första ankomst, men ändå kom Han i hemlighet i kött och blod. Därför avslöjar profetian om Hans andra ankomst på ett moln också att Han ska komma i hemlighet i kött och blod.

Den sista domen inträffar när Jesus kommer med eld

När Jesus kommer för den sista domen, ska Han komma med eld, inte på ett moln. Apostel Paulus vittnade om det här, som det är skrivet:

2 Thessalonikerbrevet 1:7-8 … och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus.

Jesus sade också att Han inte skulle finna någon tro på jorden när Han kommer på molnet den andra gången.

Lukasevangeliet 18:8 “Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?”

Kan någon få frälsning om det inte finns någon som har tro i stunden då Jesus kommer? Om det här säger Bibeln:

Matteusevangeliet 24:31 “Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.”

I enlighet med profetiorna om Jesu ankomst på ett moln igen för att samla Sina utvalda från de fyra väderstrecken, har Jesus kommit en andra gång och samlar i nuläget Sina utvalda från de fyra väderstrecken. Den som har uppfyllt alla dessa profetior är Kristus Ahnsahnghong. Vi hoppas verkligen att du kommer att kunna känna igen Kristus som kommit en andra gång, Ahnsahnghong, genom att studera Bibelns profetior så att du kan ta emot frälsningen.