Varför är inte Hans namn Jesus?

I Faderns tidsålder var vår Frälsares namn Jehova; i Sonens tidsålder var det Jesus; och även nu i den Heliga Andens tid finns ett namn på Frälsaren. Så vad är Frälsarens namn i den här tidsåldern? Faktum är att det inte finns något som är viktigare för oss nu än att känna till Frälsarens namn i den här tidsåldern. Du tänker säkert: “Men vadå, är inte vår Frälsares namn Jesus?” Genom Bibeln kan vi tydligt förstå Guds plan och varför vår Frälsares namn inte längre är Jesus. Varför gjorde Gud indelningen i tidsåldrar överhuvudtaget? Och varför har Frälsaren tre olika namn?

Det nya namnet som gavs för vår frälsning

Evigt liv kan bara komma från Gud. För att ge oss evigt liv har Gud planerat en 6000 år lång andlig skapelse. Denna delades i sin tur i tre tidsåldrar: Faderns tidsålder, Sonens tidsålder, och den Helige Andens tidsålder. I var och en av dessa tidsåldrar gav Gud oss olika namn på vår Frälsare.

Predikaren 3:1 Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen …

I denna värld har allt en början och ett slut. Den här principen kallas tidsbegränsning. Ingenting varar för evigt; inte mjölken i kylen eller blommorna vi sår. Inte ens livet vi lever. Faktum är att allt vi lägger vår tid på även har en tidsbegränsning.

Allting måste även ha ett syfte. Till och med i vårt liv i tro har tiden vi lägger på att lära oss om Frälsaren och studera Bibeln ett syfte. Enligt Bibeln har vår tro ett syfte:

1 Petrusbrevet 1:8-9 Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

Syftet med vårt liv i tro är frälsning. För att lära oss mer om vikten av tidsbegränsning i vårt liv i tron delade Gud upp 6000 år av andlig skapelse i tre tidsåldrar, och gav olika namn för Frälsaren i varje tidsålder. För att undervisa oss om tidsåldrarna, vittnade Kristus:

Matteusevangeliet 28:19-20 “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Varför gav Jesus oss budet att bli döpta i tre olika namn – Fadern Jehovas namn, Sonen Jesu namn och den Helige Andens namn? De flesta har aldrig tänkt på den Helige Andens namn innan. Kan Guds folk döpas på rätt sätt utan att känna till Hans namn? Nej… Så därför lär Bibeln oss det rätta namnet på Frälsaren i den här sista tidsåldern, den Helige Andens tidsålder. Det här är kanske en av de viktigaste sakerna vi behöver känna till. Men låt oss ta reda på Frälsarens namn i Faderns tidsålder innan vi bara avslöjar det.

Vår Frälsares nya namn

Jesaja 43:11 Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning.

Det här betyder att det från början till slutet på Bibeln är Gud Jehova som är den ende Frälsaren. Men när vi bläddrar till Apostlagärningarna ser vi något annat:

Apostlagärningarna 4:10-12 “… då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Den här versen säger tydligt att Jesus Kristus är det enda namnet genom vilket frälsning ges. Men varför? Bibeln har redan nämnt att Jehova är det enda namnet genom vilket vi kan få frälsning. Förvirrande, eller hur? Vem är Frälsaren då? Är det Jesus eller Jehova? Är de olika frälsare? Absolut inte! Bibeln gör det uppenbart genom Treenigheten att Gud Jehova skulle komma som människa som Sonen (Jes 9:6). Idag förstår vi klart och tydligt att den här profetian uppfylldes av Jesus Kristus.

Genom den här profetian kan vi förstå att Jehova och Jesus är samma Gud och att det inte finns någon motsägelse i Bibeln. Så varför ändrade Jehova Sitt namn? Oförmågan att förstå detta fick många religiösa ledare på Jesu tid att förneka Honom och inte acceptera Honom som Frälsaren. De kunde inte tro att Jesus var samme Jehova som de hade tillbett och studerat om. Resultatet blev att de förföljde och hånade sin egen Gud och slutligen korsfäste Honom.

Hur kunde något så tragiskt hända? Gud hade redan berättat för oss om tidsbegränsningen som gäller för allt som sker under himlen. Så i Faderns tidsålder var frälsningen beroende av kunskap och erkännande av Herren Gud Jehovas namn.

I enlighet med principen om tidsbegränsning slutade Faderns tidsålder så snart Gud Jehova kom i köttet som en son, och Sonens tidsålder började. Och när tidsåldern ändrades, ändrades Frälsarens namn också på grund av tidsbegränsningen. Bara de som insåg den här viktiga läran från Gud kunde acceptera Frälsaren och nå målet för sin tro. I Sonens tidsålder var det lärjungarna som accepterade och trodde på Frälsarens namn för den tidsåldern. Och de kom till Himmelriket.

Men idag då? Vi lever inte i Sonens tidsålder längre. Ska vi då fortsätta att kalla på namnet Jesus Kristus som Frälsaren. Tydligen inte. Vi lever nu i den Helige Andens tidsålder och även Han måste ha ett namn.

Uppenbarelseboken 3:12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn.

En vit sten med ett nytt namn representerar Jesus Kristus (1Pet 2:4). Så när Sonens tidsålder slutar och Kristus kommer igen i den Helige Andens tidsålder ska Han komma med ett “nytt namn”, som bara de som får kan känna till. Enligt principen om tidsbegränsning ändras även Frälsarens namn när tidsåldern ändras. De som tror måste ta emot Frälsarens nya namn i den Helige Andens tid.

Uppenbarelseboken 2:17 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och jag skall ge honom en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Idag finns det nya namnet Ahnsahnghong. Eftersom Kristus Ahnsahnghong uppfyllde Bibelns profetior som handlar om Frälsaren som skulle komma i den här tidsåldern, vet vi att vi kan ta emot frälsning genom Hans namn.