Kristi återkomst | Ahnsahnghong

“Vad blir tecknet för Din återkomst?”

Har du någonsin frågat dig själv: “När kommer Kristus en andra gång?” Eller kanske om Han kommer under din livstid? Även när Jesus fortfarande var på jorden för 2000 år sedan, hade Hans lärjungar samma frågor.

Matteusevangeliet 24:3 När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?”

Eftersom Gud avslöjar allt för de som sannerligen tror på Honom, borde även frågor om Hans andra ankomst besvaras.

Markusevangeliet 4:34 … men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.

Bibeln visar oss profetiorna som låter oss känna till Kristi andra ankomst. Den besvarar frågor som: Hur kommer Han att komma? När kommer Han? Var kommer Han att födas? Genom dessa och många andra bibliska profetior, vet vi att Kristus Ahnsahnghong är Kristus som kommit en andra gång.