När ska Jesus komma tillbaka?

Hur vet vi att Han redan har kommit?

Bibeln profeterar att Jesus kommer att uppenbara Sig en andra gång (Heb 9:28). Så när ska Han komma en andra gång enligt profetian? Jesus avslöjade när Han skulle komma en andra gång genom liknelsen om fikonträdet. Låt oss nu studera jämförelsen med fikonträdet, så att vi kan känna till när Jesus kommer en andra gång, så att vi kan ta emot Honom som är det eviga livet.

Tecknet för tidens slut

När lärjungarna frågade Jesus om tecknet för Hans andra ankomst och för tidens slut, svarade Jesus:

Matteusevangeliet 24:3-33 “… då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.”

Eftersom det är skrivet “När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att han är nära“, måste vi känna till tiden då fikonträdet blommar för att ta emot Jesus vid Hans andra ankomst.

Liknelsen om fikonträdet

Först måste vi förstå vad fikonträdet representerar. Som det är skrivet:

Lukasevangeliet 13:6-7 Och han gav dem denna liknelse: ”En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’”

Vem representerar mannen som i tre år letar efter frukt på ett fikonträd som står i hans vingård? Mannen i ovanstående liknelse representerar Jesus. Med andra ord predikade Jesus evangeliet till israeliterna under tre år och letade efter dess frukt. Därför står fikonträdet för Israel. Låt oss genom en annan bibelvers bekräfta att fikonträdet i vingården representerar Israel.

Jeremia 24:5 Så säger Herren, Israels Gud: Liksom jag ser på dessa goda fikon ser jag med välvilja på dem som förts bort från Juda, dem som jag förvisat härifrån till Kaldeen.

I Lukasevangeliet 13:7, sade Jesus till Sina lärjungar att fikonträdet som inte bar frukt skulle huggas ned. Precis som Han berättade för dem förstördes Israel, som hade förkastat evangeliet som Jesus hade predikat under tre år, totalt av romerska soldater år 70 e.Kr. Efter dess kollaps skingrades Israels folk över hela världen som ett statlöst folk under ungefär 1900 år. Så fikonträdet lämnades dött och fruktlöst.

Fikonträdet, Israel, återupplivas

Efter att lång tid hade passerat började fikonträdet, som hade huggits ned och vissnat, att få livet tillbaka. Dess kvist blev mjuk och bladen sprack ut. När hände allt det här? Fikonträdets återupplivande skedde år 1948. I maj 1948 utropade Israel sin självständighet och återfick sin suveränitet. Fikonträdet, som verkade helt dött, fick blad och knoppar igen. Vid den tidpunkten stod Kristus redan utanför dörren och började predika igen, enligt profetian. Han kom som Kristus Ahnsahnghong, den som alla kristna har väntat på. Världsmissionssamfundet Guds Församling känner igen Ahnsahnghong, andrakommande Jesus, som Frälsaren i den Helige Andens tidsålder.

Romarbrevet 11:26 Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob.

Ahnsahnghong, andrakommande Jesus, kom från Sion år 1948, som det hade profeterats i liknelsen om fikonträdet. Nu kallar Han på dig. Kommer du låta Honom stå utanför dörren, eller kommer du att öppna dörren och ta emot Honom? Vi hoppas uppriktigt att du kommer att öppna dörren och ta emot Ahnsahnghong, andrakommande Jesus, och ta emot frälsningens löfte.