Har Han kommit från Israel igen?

Landet i öster, vid jordens ände

Bibeln profeterar att när Jesus kommer till jorden en andra gång, ska Han komma på ett moln, som representerar människokroppen; på samma sätt som det profeterades att Han skulle komma den första gången. På samma sätt måste det finnas profetior som vittnar om var Han kommer att uppenbara Sig när Han kommer igen. Vid Sin första ankomst profeterades det att Jesus Kristus (Gud Jehova i människokroppen) skulle komma till Betlehem. På samma sätt profeterar Bibeln även om var Jesus kommer att uppenbara Sig vid Sin andra ankomst.

Jesaja 24:15-16 Ära Herren också i öster, ära i kustländerna Herrens, Israels Guds, namn! Från jordens ände hör vi lovsång, en hyllning till den rättfärdige.

Ovanstående profetia avslöjar att Guds utvalda som befinner Sig i öster kommer att ge ära och pris till Gud. När vi läser det här kapitlet från den första versen är det tydligt att profetian handlar om de sista dagarna. Då kommer en viss grupp människor som tagit emot Honom att sjunga lovsång och ge hyllning till Gud från jordens ände i öster. Det här betyder att Gud kommer att vägleda Sitt utvalda folk från öster i de sista dagarna.

Så var är “öster”? Först måste vi ha en utgångspunkt. Jesaja profeterade från landet Israel. Så “öster” måste vara ett land öster om Israel.

Gud ska komma från öster

Jesaja 41:2 Vem har från öster manat fram den man som segrar vart han går? Vem lämnar folken i hans våld och låter honom störta kungar?

Ovanstående profetia säger att Gud “har manat fram en man från öster”. Eftersom det profeteras att mannen kommer att störta kungar, måste han var någon med stor makt. Så vem är “mannen”? Om vi fortsätter att läsa samma kapitel från vers 18, så kan vi förstå vem han är.

Jesaja 41:18 Floder skall rinna fram på kala höjder, källor springa upp på slätten. Jag gör öknen rik på vatten, gör det torra landet till oaser.

När mannen från öster kommer, kommer även floder att rinna fram på kala höjder och källor att springa upp i öknen och på slätten. Vem är det som har kommit när allt detta händer?

Jesaja 35:4-7 Säg till de förskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här … Han kommer själv för att rädda er.” Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknenbäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång …

De här tecknen visar oss att Gud Själv har kommit som en människa för vår frälsning. Så när Johannes Döparen frågade om Jesus verkligen var Frälsaren som skulle komma, svarade Han genom att citera Jesajas profetia.

Matteusevangeliet 11:3-5 … ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.”

Jesus förklarade att Han är Gud Själv som har kommit för vår frälsning genom att påminna oss om de tecken som vittnar om det. Så den man som Gud har “manat fram från öster” syftar på Gud Själv som kommer som människa en andra gång, eftersom Jesus vid Sin första ankomst inte kom från ett fjärran land i öster, utan till Israel där Jesaja befann sig.

I Jesaja kapitel 46 står det:

Jesaja 46:11 Jag kallar på en rovfågel från österfrån fjärran land en man som genomför min plan. Det jag har sagt, det låter jag ske, det jag bestämt, det gör jag.

Profeten Jesaja skrev återigen om “mannen”, och betecknade honom som en rovfågel som kom från öster, från ett fjärran land. I Bibeln representerar en rovfågel (eller örn) Gud (5 Mos 32:112 Mos 19:4). Eftersom den här “rovfågeln” som kommer från öster beskriver en man som kommer att genomföra Guds plan, är det väldigt tydligt att Gud Själv ska komma från öster som en man med kött och blod. Men exakt var i öster kommer Han till?

Ängeln från öster

Det Nya testamentet visar också Guds ankomst från öster för att rädda Sitt folk från den sista katastrofen.

Uppenbarelseboken 7:1-4 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla fast jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.” Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill.

Johannes, författaren av Uppenbarelseboken, såg ängeln från öster hålla Guds sigill. Även om den porträtteras som en ängel kan vi förstå att den här ängeln är Gud, eftersom Han håller Guds sigill; något som bara Gud Själv kan hålla. Var befann sig aposteln Johannes när han såg Gud komma upp från öster, vid tiden då han skrev profetian?

Uppenbarelseboken 1:9 Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Johannes såg Gud komma från öster när han var på ön Patmos. Om man nu följer den 37:e breddgraden till ett fjärran land i öster, vid jordens ände och dess yttersta hörn, finns det inget annat land än Sydkorea. Ryssland ligger i norr, Indien ligger söderut och Kina ligger i Centralasien. Japan, även om det ligger i öster, är inte en del av fastlandet utan en ö. Så det kan inte vara jordens ände eller dess yttersta hörn.

Det är bara Sydkorea som ligger i öster, vid jordens ände. Så Kristus som kommer en andra gång ska komma från Sydkorea, vid jordens ände i öster enligt profetian. I enlighet med profetian kom Kristus Ahnsahnghong till Sydkorea. Världsmissionssamfundet Guds Församling, som inte litar blint på människors förutfattade föreställningar, har absolut tro på att Kristus Ahnsahnghong är Kristus som har kommit en andra gång, eftersom Han uppfyllde alla profetior rörande Jesu andra ankomst.

Sydkorea: det heliga landet

Även om Israel var ett litet land för 2000 år sedan, var det det heliga landet som Gud valde att komma till. På samma sätt är Sydkorea, trots att det är en liten nation vid jordens ände i öster, ett heligt land som utsågs till platsen där Gud skulle komma en andra gång.

Snälla, ta emot Kristus Ahnsahnghong, andrakommande Kristus, som kom till Sydkorea, vid jordens ände i öster enligt profetian i Bibeln!