Bibelns mysterium: Gud Elohim

Gud Elohim

Det hebreiska ordet “Elohim” är ett substantiv i plural som direkt översatt betyder “Gudar”. Det dyker upp fler än 2500 gånger i det Gamla testamentets ursprungliga hebreiska text. Varför förekommer pluralformen för Gud tusentals gånger i Bibeln med hänvisning till Gud Skaparen? Varför inte “El” eller “Eloah”, som båda är ord för Gud i singularform? Med början i Första Moseboken vittnar Bibeln om att Gud är två, inte en.

1 Moseboken 1:26-27 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Både män och kvinnor skapades till Guds avbild, vilket tydligt visar att Gud har två gestalter: en manlig gestalt och en kvinnlig gestalt. När Gud sade: “Vi ska göra människor som är vår avbild”, använde Gud ordet “vi”, ett ord för flera, istället för att använda “jag”. Vi kan förstå att inte en Gud, utan två Gudar — en Fader och en Moder — verkade tillsammans under skapelsen av mänskligheten.

1 Moseboken 11:1-7 … Herren sade … ”Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”

Även den här versen hänvisar till Gud Elohim, samma Gud som skapade människor som man och kvinna. I Första Moseboken 11 besvarade Gud arrogansen hos människorna som tillsammans hade byggt Babels torn. Även genom den här situationen vittnar Gud om att Moder Gud såväl som Fader Gud existerar.

Jesaja 6:8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” Jag svarade: ”Jag, sänd mig!”

När Gud sökte efter någon som skulle förkunna Guds ord, sade Gud: “Vem vill vara vår budbärare?”, istället för att säga: “Vem vill vara min budbärare?”

Det här avslöjar också att inte bara Gud Fadern verkade, utan att Moder Gud var där och verkade också.

Moder Gud

Jeremia 31:22 (SFB) Herren vill skapa något nytt på jorden: En kvinna skall omsluta en mäktig man.

Gud sade att Han skulle skapa något nytt. Andligt har den här versen djup betydelse. Kvinnan, Eva, hade tidigare varit inuti mannen. Hur skulle kvinnan kunna omsluta mannen om Gud inte hade skapat kvinnan från revbenet som Han hade tagit ut från mannen? Det nya som Gud sade att Han skulle skapa på jorden skulle vara att uppenbara Moder, som hade varit dold i Fader Gud sedan begynnelsen. Det nya skulle komma att skapas vid tidpunkten då Gud etablerar det nya förbundet.

Jeremia 31:31-34 Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda … Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: ”Lär känna Herren”, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

I den hebreiska texten är ordet “Gud” skrivet som “Elohim”; “Jag skall vara deras Gud [Elohim]”. “Elohim” är pluralformen av ordet “Eloah”, som betyder en enda Gud. Så “Elohim” betyder “Gudar”, i plural.

Enligt det nya förbundet kan vi bara bli Guds barn när vi har Gud Fadern och Gud Modern, vår Gud Elohim. När Gud Elohim skapade mannen och kvinnan, sade De: “Vi skall göra människor som är vår avbild”. När Gud Elohim bestraffade människors onda gärningar, sade De: “Låt oss stiga ner”. När Gud kallade på Jesaja, sade De: “Vem vill vara vår budbärare?”. Genom hela Bibeln existerade Gud som den manliga Guden och den kvinnliga GudenElohim.

Uppenbarelseboken 22:17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

För vår frälsning hänvisade Gud till Sig Själv som “Oss”, och sedan uppenbarade Sig Gud Elohim som Anden och Bruden för att ge oss livets vatten. I Första Timotheosbrevet står det skrivet att Gud ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas (1 Timotheosbrevet 6:16). Så bara Anden och Bruden, andrakommande Kristus Ahnsahnghong och Nya Jerusalem Moder, är odödliga och har evigt liv.