Har vi en andlig Moder?

Att bli löftets barn

Har du nånsin undrat varför vi kallar Gud vår “Fader”? I Bibeln omnämns Gud i pluralform istället för singularform och det står att Gud har en manlig gestaltning och en kvinnlig gestaltning. Guds osynliga egenskaper har kunnat uppfattas och varit synliga i skapelsen (Romarbrevet 1:20). Finns det många varelser som får liv enbart genom sin fader? När vi tar en närmare titt i Bibeln kan vi se Moder Guds existens. Men först: varför kallar Bibeln oss “löftets barn”?

Guds barn omnämns som löftets barn i Bibeln.

Galaterbrevet 4:28 Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak.

Vad är då löftet som Gud ger oss?

1 Johannesbrevet 2:25 Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

Hur blir evigt liv givet oss? Bibeln beskriver att allting är skapat genom Guds vilja (Uppenbarelseboken 4:11).

Låt oss fokusera på mödrar bland alla de varelser Gud har skapat. Majoriteten av alla varelser har en moder.

Vad är Guds vilja med att skapa mödrar?

Inget kan ha liv utan en moder

Varför ges vårt fysiska liv genom våra mödrar? Precis som vi fick vårt fysiska liv genom vår fysiska moder, får vi vårt andliga liv genom vår andliga Moder. Bibeln förklarar tydligt att vår Himmelska Moder existerar och att bara vår Himmelska Moder kan ge oss evigt liv.

1 Moseboken 1:26-27 Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss” … Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Gud har två gestalter: en manlig gestalt och en kvinnlig gestalt. Fram tills nu har vi förmodligen bara känt till den manliga Guden; “Fader Gud”. Om vi benämner Honom Fader Gud, hur bör vi då benämna den kvinnliga Guden? Logiskt sett bör vi benämna Henne “Moder Gud”. Det är därför Gud sade: “Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss”. Ordet “oss” är ett uttryck i plural. Så vi kan förstå att hänvisningarna till “oss” i Första Moseboken syftar på Fader Gud och Moder Gud. Vi kan även förstå mer om Himmelska Moder genom Adams liv.

Romarbrevet 5:14 … Adam motsvarar honom som skulle komma …

Gud skapade Adam för att “motsvara honom som skulle komma”, det vill säga Jesus Kristus; den manliga gestalten av Gud. Därför representerar Adam Gud vår Fader.

Eva och bruden

Så vad var Guds vilja med att skapa Eva, Adams hustru?

1 Moseboken 2:21-24 Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sade mannen:

”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.” 

Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.

1 Moseboken 3:20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever.

Namnet “Eva” betyder “liv”. Eva kallades “moder till alla som lever”. Guds vilja med att skapa Eva var att uppenbara Gud vår Moder. Precis som Eva kallades “moder till alla som lever” kan vi med andra ord bara få evigt liv genom vår Himmelska Moder. Vi kan även ta reda på mer om Himmelska Moder genom Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo.

Uppenbarelseboken 21:9-10 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud …

Aposteln Paulus vittnade om att den här heliga staden Jerusalem som skulle komma ner ur himlen är vår Moder.

Galaterbrevet 4:26 Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder …

Galaterbrevet 4:31 Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan.

Vad bör vi kalla den fria kvinnan om vi är hennes barn? Vår Moder! Vi kan inte få evigt liv utan att ta emot Himmelska Moder. Evigt liv som Gud har lovat oss ges endast genom Himmelska Moder.