Varför kände vi inte till Himmelska Moder?

Liknelsen om bröllopsfesten

Jesus Kristus talade ofta i liknelser …

… för att undervisa Sitt älskade folk om Himmelrikets mysterier. Bland de mysterierna dolde Gud Sin vilja i liknelsen om bröllopsfesten, för att vittna om hur viktig Himmelska Moder är i de sista dagarna.

Matteusevangeliet 22:2-3 Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.

I den här liknelsen liknade Gud Himmelriket vid en bröllopsfest. Han kunde ha jämfört det med vilken tillställning som helst, men för att undervisa oss om Himmelrikets mysterier använde Han en bröllopsscen. Så för att kunna förstå Himlen, måste vi ha en tydlig förståelse om bröllop.

Givetvis har varje bröllop vissa särskilda egenskaper. De viktigaste är att det finns en brud, en brudgum och även mat och gästerna. Det är en vacker händelse och en upplevelse som bara sker en gång under en livstid för bruden och brudgummen, som båda möjliggör bröllopet.

Brudens uppenbarelse

Men när Kristus sade den här liknelsen nämnde Han inte bröllopets huvudperson: bruden. Bröllopet kan inte äga rum om bruden saknas. Så Himmelriket kan inte ta sin början förrän bruden träder fram. Här finns två viktiga frågor vi behöver ta i beaktande: vem är bruden och när kommer hon att uppenbara sig? Bara när hon tillkännages kan bröllopsfesten, det vill säga Himmelriket, äga rum. Bibeln leder oss till förståelse om bruden.

Uppenbarelseboken 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo.

Vid tidpunkten då aposteln Johannes skrev det här, år 97 e.Kr., hade Jesus redan stigit upp till Himmelriket och de här orden beskrev händelser som skulle äga rum i de sista dagarna. Så “Lammet” syftar på Jesus som kommer en andra gångKristus Ahnsahnghong.

När Kristus kom för första gången för 2000 år sedan hade Han ingen brud. Men i de sista dagarna är Hans brud och träder fram i de sista dagarna som profeterat. När hon uppenbarar sig i de sista dagarna kommer Himmelriket att vara redo att börja. När vi nu vet när bruden kommer att uppenbara sig, låt oss ta reda på vem hon är.

Uppenbarelseboken 21:9-10 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud …

Enligt Bibeln är Lammets, alltså Jesu, brud den “heliga staden Jerusalem”. Vi kan förstå att detta Jerusalem inte är en fysisk stad, eftersom Hon kommer ner ur Himlen. Aposteln Paulus vittnade om vem det himmelska Jerusalem är enligt följande:

Vid den här tiden skrev aposteln Paulus till medlemmarna i Guds Församling. Här vittnade han tydligt om att det himmelska Jerusalem, som benämns som den heliga staden i Uppenbarelseboken, är vår Moder. Bruden är Gud vår Moder som träder fram i de sista dagarna för att ge frälsning.

Anden och Bruden ger livets vatten

När Moder Gud uppenbarar Sig tillsammans med Fader Gud kan Himmelriket, eller den himmelska bröllopsfesten, äga rum. Och precis som brudgummen och bruden är de som bjuder in gästerna till sitt bröllop, bjuder Gud Fadern och Gud Modern in mänskligheten att delta i bröllopsfesten.

Uppenbarelseboken 22:17 Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

Anden och Bruden, Fader Gud och Moder Gud, bjuder tillsammans in Guds folk att ta emot evigt liv och träda in i Himmelriket. På samma sätt bjuder också de som har tagit emot inbjudan och förbereder sig för att träda in i Himmelriket in gästerna till bröllopsfesten.

Jesaja 62:6-7 På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag eller natt. Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro! Och ge honom ingen ro, förrän han upprättar Jerusalem och hela jorden sjunger dess lov.

Genom Bibeln kan vi förstå anledningen till varför vi inte kände till Moder Gud tidigare. Förut var det inte Guds utsatta tid att avslöja Hennes existens. Hon skulle uppenbaras i de sista dagarna, precis innan den himmelska bröllopsfesten börjar. Och precis som brudgummen täcker av brudens slöja under en bröllopsceremoni, kan bara Brudgummen, andrakommande Kristus, avslöja för världen vem Bruden är. Enligt profetian har andrakommande Kristus Ahnsahnghong uppenbarat Bruden, Nya Jerusalem Moder, och får hela jorden att sjunga lovsång till Henne. Guds Församling bjuder in alla världens nationer att komma till bröllopsfesten och ta emot Frälsarna som har uppenbarat Sig, Fader Gud och Moder Gud, och ta emot frälsning!