Himmelska Moder

Mysteriet som har varit fördolt: Himmelska Moder

Sedan kristendomens början har vi varit bekanta med Gud vår Fader. Vi kallar till och med oss själva för Guds barn. Men har du någonsin undrat varför Bibeln säger att vi är Guds barn? Varför lärde Jesus Kristus oss att be till Gud vår Fader? En faders existens med barn antyder att det finns en familj. Men kan barn existera med bara en fader? Barn kan bara få liv om det finns en moder också. Vi kan tydligt se att anledningen till att Kristus lärde oss att be till vår Fader i Himlen, är att vi som Guds barn även har Moder Gud. Och Bibeln vittnar om Henne från början till slutet. Som barn till Moder Gud strävar Guds Församlings medlemmar efter att efterlikna Gud genom att följa Moders läror. Himmelska Moder är det största mysteriet i Bibeln. Men det är Hennes kärlek som har fängslat fler än 2,5 miljoner medlemmar i Guds Församling.