Vår tro

Bibeln innehåller Guds djupa mysterier

Bibeln har överlevt tusentals år och ett stort antal översättningar. Det är en av de mest sålda böckerna i världen idag. Bibeln innehåller de djupa mysterierna hos Elohim, vår Fader Gud och vår Moder Gud. Och den ger oss sättet att känna igen Dem.

Frågor som: “Var kommer min själ ifrån?”, “Är Gud verkligen bara manlig?” och “Finns det ett särskilt sätt att tillbe Gud?” är alla viktiga för att förstå sättet att komma till Himmelriket. Vi välkomnar dig att läsa om Guds Församlings trosuppfattning och utforska Bibeln på ett sätt du aldrig gjort tidigare. Och ta reda på svaren till de här frågorna och mer.

Så gott som alla vårt lands stora män har varit väl bevandrade i bibelns lära. Den är en källa till kraft, och nu – som alltid – ett stöd och en hjälp till att tillfredsställa människosjälens högsta trängtan. Jag anser att ett omfattande studium av bibeln hör med till högre allmänbildning.

— Franklin D. Roosevelt, president i USA 1933–1945

Lövhyddefesten

Lövhyddefesten är den sista av höstens högtider, såväl som den avslutande högtiden av de sju årliga högtiderna. Den firas från den 15:e dagen till den 22:a dagen i den sjunde månaden i den heliga kalendern enligt 3 Moseboken 23:34-36. Lövhyddefesten…

Försoningsdagen

Den här högtiden firas på den tionde dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern och firar minnet av dagen då israeliternas synder, som begåtts under året, blev försonade (3 Mos 23:27). Även idag, enligt andrakommande Kristus Ahnsahnghongs läror, måste vi…

Trumpethögtiden

I Bibeln inledde skördetiden, då höstgrödorna samlades in, Trumpethögtiden. På den första dagen i den sjunde månaden enligt den heliga kalendern (2 Moseboken 12:2, 3 Moseboken 23:24) höll israeliterna en helig sammankomst och stötte i horn för att förbereda sig för Försoningsdagen.…

Veckohögtiden

Veckohögtiden, som kallas ”Pingsten” i det nya testamentet, firades 49 dagar efter Förstlingsfrukten. På den femtionde dagen bar israeliterna fram en kärve av det första vetet till Herren som ett matoffer. Anledningen till att den här högtiden gavs namnet ”Veckohögtiden” var…

Förstlingsfrukten

Uppståndelsedagen, på vilken Jesus uppstod från döden, är en minnesdag för komma ihåg Guds stora makt. I det gamla testamentets tid kallades den här dagen Förstlingsfrukten. Det är Guds heliga högtid som firas på dagen efter Sabbaten som följer på Det osyrade brödets…

Det osyrade brödets högtid

Det osyrade brödets högtid, som firas på den femtonde dagen i den första månaden enligt den heliga kalendern, är högtiden som firas till minne av Kristi lidande på korset (3 Moseboken 23:6). Guds Församling firar Det osyrade brödets högtid på…

Treenigheten

Är Gud Fadern, Sonen och den Helige Anden samma Gud? Treenigheten betyder att Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden är en och samma Gud. För att förstå Treenigheten bättre kan vi först tänka på hur vatten förvandlas.…